VARSELLYS

Oppmerksomhet for ustyr;

 maskiner, lift, gaffeltruck, kran og travers.

Forklift lysvarsling for bedre oppmerksomhet
Varsellys for truck, gaffeltruck og lift. Økt synlighet gir økt trygghet.

SIKRE BEDRIFTENS VERDIER!

Synlighet gir trygghet for ansatte, inventar og varer!

Lysmerking foran og bak gir trygghet i alle kjøreretninger.
Synlighet er første bud når maskiner og mennesker omgås på lagergulvet. Lysmerking gjør jobben.

SYNLIGHET ØKER BEVISTHETEN OG SKJERPER ATFERDEN


Lysvarsling av bevegelige maskiner som:

truck, lift, travers, kran og annet utstyr, hvor mennesker og maskiner omgås.

Gjør utstyret og maskinene synlig for de som jobber i nærheten,

det øker sikkerheten og det ER lønnsomt!

Sikkerhetslys montert på løftekran.
Sikkerhetslys/merking av kran og løfte område på fabrikkgulvet.
Lysmerking for økt trygghet på industrigulvet. Tydelig markering av arbeidsfelt for kran, traverser og bom.