Led lyskaster for generell belysning ute og inne. Egne lamper for ekstra høye eller lave temperaturer, værbestandig.
Spesiallamper for heis, kran og traverser. Vibrasjonssikre ledlamper for lysmerking og varsellys.
Fastmontert lysmerking fra tak eller vegg. Gir kraftige lyslinjer til bruk i industrien både inne og ute.
Ledlys punktmarkering eller symboler projektert på gulv, bakke, vegger mv. lysmerking i alle former.

LYSMERKING

LYSMARKERING  -  SIKKERHETSLYS  -  LEDELYS  -  VARSELLYS

LEDLYS - ALLTID SYNLIG!

Effektfull lysmarkering for økt sikkerhet, HMS,  effektiv drift

og er så godt som vedlikeholdsfritt!

(se de forskjellige mulighetene lengre ned. 

Se også hvordan lysmerking kan bidrar til universell utforming )

NYHETER - OPPDATERING

Lysmerking i kombinasjon med nødlys-system som indikerer nødutgang. 

Systemet kobles til UPS-en og slås på i tilfelle blackout.


​​Ledlys markering av gangveier, ledelinjer, rømningsveier og annet på gulv. Lysmerking er alltid synlig, slites ikke bort.

Lysmarkering / merking vises tross paller og annet som ligger i veien. Lysmerking er alltid synlig.

Lys merking, ALLTID SYNLIG LED LYS, Truckdocking, Truck/trailer guide lys, ledelys til rampe/truck docking, led lys merking.

Ledelys - guidelys-linjer for truck & lastebil!

Ledelys reduserer skader på biler og bygninger. Øker effektivt laste og losse tid.

Lysmerking i p-hus, tydeligere og mer synlig enn malt oppmerking. Så godt som vedlikeholdsfritt.

Lysmerket pil/signal fremstår effektivt og tydelig sammenlignet med tilsvarende malte piler som knapt er synlige.


Når de malte pilene knapt er synlig for oss med normalt syn, hvordan fortoner dette seg for de med nedsatt syn?


Luminanskontrast er et av flere punkter for universell utforming. Lysmerking kan gi tydelige kontraster, bedre synlighet for alle.


Tydelig Lysmerking for palleplassering, reolmerking med lys ledlys. Oppstillingsplasser markert med lys ledlys

Lysmerking med tekst, tall, symboler skilt og linjer, kan brukes til alle formål!

Se mer om kommuniksajson på siden Sikkerhetslys inne.

Universell utforming, skarp og tydelig lysmerking gir bedre synlighet, sikkerhet, HMS EHS, Bedre kommunikasjon med lystekst.

Lysmarkering i alle farger.

Illustrasjon som viser Lysmarkert fotgjengerovergang. Kontrasten mellom lyssignal/markering og underlag, gjør dette synlig.
Lysmerking på 30 m avstand. Stopplinje som synes, universell utforming. Tydelig og skarp lysmerking for økt sikkerhet. HMS

Kraftig og lett synlig stopplinje/

lys guide linje

Mer info om sikkerhetsbelysning/varsellys

finnes under bruksområder/segment og bransjer.

Ytterligere info finnes på www.progtech.it


Bruk nedtrekks menyene eller klikk direkte på bilder og tekster for mer spesifikk informasjon.