LYSMERKING

LYSMARKERING  -  SIKKERHETSLYS  -  LEDELYS  -  VARSELLYS

LEDLYS ALLTID SYNLIG!

Effektfull lysmarkering for økt sikkerhet, HMS,  effektiv drift

og er så godt som vedlikeholdsfritt!

(se de forskjellige mulighetene lengre ned. 

Se også hvordan lysmerking kan bidrar til universell utforming )

Ledlys lysmerking og lysmarkering på gulv. Lysmerking er alltid synli

Lysmarkering / merking vises tross paller og annet som ligger i veien.

Lys merking,  lysmerking ALLTID SYNLIG LED LYS ,   Truckdocking, Truck, trailer guide lys, ledelys til rampe/truck docking.

Ledelys - guidelys-linjer for truck & lastebil!

Lysmerking er alltid synlig, veimerking er ikke nødvendigvis det. Tydelig merking er bedre økonomisk og for sikkerheten

Lysmerket pil/signal fremstår effektivt og tydelig sammenlignet med tilsvarende malte piler som knapt er synlige.


Når de malte pilene knapt er synlig for oss med normalt syn, hvordan fortoner dette seg for de med nedsatt syn?


Luminanskontrast er et av flere punkter for universell utforming. Lysmerking kan gi tydelige kontraster, bedre synlighet for alle.


Tydelig Lysmerking for palleplassering, reolmerking med lys ledlys. Oppstillingsplasser markert med lys ledlys

Lysmerking med tekst, tall, symboler skilt og linjer, kan brukes til alle formål!

Se mer om kommuniksajson på siden Sikkerhetslys inne.

Universell utforming, skarp og tydelig lysmerking gir bedre synlighet, sikkerhet, HMS EHS, Bedre kommunikasjon med lystekst.

Lysmarkering i alle farger.

Illustrasjon som viser Lysmarkert fotgjenger overgang. Kontrasten mellom lyssignal/markering og underlag, gjør dette synlig.
Lysmerking på 30 m avstand. Stopplinje som synes, universell utforming. Tydelig og skarp lysmerking for økt sikkerhet. HMS

Kraftig og lett synlig stopplinje/

lys guide linje

Mer info om sikkerhetsbelysning/varsellys

finnes under bruksområder/segment og bransjer.

Ytterligere info finnes på www.progtech.it


Bruk nedtrekks menyene eller klikk direkte på bilder og tekster for mer spesifikk informasjon.