LYSMARKERINGSPRODUKTER

LYSMERKING - VARSELLYS - SIKKERHETSLYS

HMS HSE Lysmerking, lysvarsling på gulvet. lyskanon, lyskaster som projeksjerer skilt, tegn, linjer og tekst på gulvet.

 På lagergulvet er det mye som foregår.

 Forventet atferdsmønster er ikke alltid like klart.   Lysmarkering gir økt fokus og oppmerksomhet på   sikkerhet/HMS.

 Lysmerking kan øke effektiviteten på gulvet! 

 Merking av pallplasser, hyller, kjøreretning m.v.   bedrer arbeidsflyt og samkjøring for kvalitetssikring.

 Lysmerking slites ikke bort, og er alltid synlig.


Næringsmiddelindustri

HMS HSE  Lysmerking på våte kalde gulv. Varsellys og sikkerhetslys for fiskeforedling.

Lysmerking egner seg spesielt godt for bedrifter innen fiskeforedling. Kjølige gulv, med vann og mye renhold, evner ikke å holde gulvmerking over tid. Det slites ned og må gjevnlig vedlikeholdse. Lysmarkering er alltid synilig/ permanent uavhengig av temperaturer, vann, is, rusk og rask.


Ledlys Merking ledlysmerking gjenvinning lysmarkering recycling varsellys sikkerhetslys stopplinjer guidelines ledestriper

 

Mennesker og maskiner i sameksistens på gulvet,   trenger veiledning for økt bevisthet, trygghet og   for å  motivere frem ønsket atferdsmønster.

 Lysmerking kan være løsningen som gir aktsomheten  det lille løftet man den ofte trenger.  

 Lysmerking er tydelig og lett å oppfatte i et støyende   miljø hvor det er vanskelig å høre alarmer m.v.

 Lysmarkering er alltid synlig, selv når det  ligger noe   rusk og rask på gulvet .

Varsellys for maskiner, truck, gaffeltruck, lift, kran og travers.

 Spesiell lysmerking/lysvarsling av spesielle risikosoner.

 Lift og gaffeltruk, heisekran og traverser trenger   varsellys av arbeidssone, faresoner og uoversiktlige   områder, rundt hjørner og gjennom porter.


 Ny muligheter for bruken av sikkerhetslampene trår   frem ved fokus på kommunikasjon og budskap.

 Lysmerking er en ypperlig måte å skilte et sykehus   som er avhengig av konstant renhold (slittasje av   gulvmerking)  Lysmerking av guidelinjer og nødutgang   m.v.


Lysmerking i parkeringshus og kjellere. Øker trygg atferd og bedrer tilgjengeligheten.


Viljen til å kjøre inn i parkeringshus er vekslende.

 Noe av denne uviljen til å burke parkeringsgarasjer,   kan ligge i usikkerhet på atferdsmønster og   kjøremønster, hvor myke og harde trafikanter myldrer om hverandre.

 Ved riktig og tydelig lysmerking, blir myke og harde   trafikanter guidet til et bedre og forutsigbart   atferdsmønster.  Tydelig merking av gangveier,   gangfelt og kjørebaner, gir økt trygghet!

Led Lys ledbelysning flombelysning, sikkerhetsbelysning, ledlys tårn, ledlyskastere, flyplasser, havn, arena, idrettsplass

 Flere former for sikkerhetsbelysning.

 Flombelysning spesialdesignet for røffe miljø ved   havneanlegg, idrettsanlegg og industriområder.

 Guidelys for trailer plassering inn mot docking   rampe.

Lysmerking for tryggere arbeidsplasser på fabrikkgulvet, i verkstedet, smelteverket og skipsverftet. HMS HSE

 Progtechs industrilamper er utviklet for   tungindustrien, jern- stål- og aluminiumsverk,   mekaniske verkstesder/fabriker og skipsverft.

 Lysmerking for sikkerhet ut i fabrikklokalet.
unsplash