VARSELLYS

Gjenvinning Resirkulering

Sikkerhets sone rundt kran, travers og lift.  Varsellys av arbeidssone

Lysmarkering er lydløs.

Lysmarkering er et godt alternativ til intense alamer, ringeklokker m.m. som uansett er vanskelig å høre i et støyende miljø.

Safetysigns, sikkerhetslys, lysmarkering og lysvarsling for industrien og miljø med risiko for personskade.
Lysmerking av faresoner. Lysvarsling av potensiell fare.
Skilt og symboler som lysmerking for økt sikkerhet.
Lysmarkering med tydelig budskap, tekst og symbol viser forventet atferdsmønster.
Walkways Crosswalk Gangveier fotgjengeroverganger som lyssignal.
Lysvarsling og lysmerking av fotgjengerovergang, gangveier for trygg ferdsel i risikosoner
Crane safety bar - Sikkerhetslinjer for kran, travers og bom. Lysmerking som viser virkeområde.
Lysvarsling av kran. Sikkerhet på gulvet under tunge kraner. Lysmarkering av arbeidssoner.
Tungindustrien. Lysvarsling av kran. Sikkerhet på gulvet under tunge kraner. Lysmarkering av arbeidssoner.
Jernverk og smelteverk. Lysvarsling av kran. Sikkerhet på gulvet under tunge kraner. Lysmarkering av arbeidssoner.
Lysvarsling og lysmerking av fotgjengerovergang, gangveier for trygg ferdsel i risikosoner.