TYDELIG LYSMERKING I PARKERINGSHUS/GARASJER

Lysmerking er et godt alternativ til malt oppmerking som slites vekk. Lysmarkering i parkeringshus.

     Oppmerking som ikke er synlig, er en kostbar affære!

Dersom den malte oppmerkingen knapt er synlig, er det fullstendig bortkastet penger for eiendomsselskapet, driveren og for kunden som til syvende og sist betaler for noe de ikke får.


Nesten usynlig oppmalt veimerking. Lysmerking er suveren i slike milijø. Lysmerking alltid synlig, slites IKKE bort.
Lysmerking er alltid synlig, mer tydelig og Lysmerking får oppmerksomhet.

Har man god kostnadskontroll, ser man raskt at malt oppmerking, renhold og vedlikehold koster mye penger!

Men ofte blir disse kostnadene “usynlig” i de generelle driftskostnadene.


Selvsagt blir ikke kostnadene på malt oppmerking borte, de er bare en skjult kostnadsdriver man kunne være foruten.


Lysmerking har disse positive egenskapene:


  • Lysmerking er tydelig og klar og alltid synlig.
  • Lysmerking får mer oppmerksomhet, gir mer trygghet
  • Lysmerking reduserer behovet for generell belysning*
  • Lysmerking reduserer nitidig renhold 
  • Lysmerking reduserer vedlikeholdskostnader
  • Lysmerking er operativt fra første stund, og kan lett flyttes på/endres.


Lymerking har større effekt enn annen form for merking.

Ledlyslamper har 75 000 lystimer (8,5år) og gir god økonomi, value for money!

unsplash